Privacy policy

Het Prinses Christina Concours verwerkt persoonsgegevens via deze website en vindt het belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Daarom verwerken en beveiligen we je persoonsgegevens zorgvuldig.

Het Prinses Christina Concours voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Dat betekent onder andere dat:

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 april 2023.

Verzamelde persoonsgegevens

Het Prinses Christina Concours heeft persoonsgegevens nodig om de dienstverlening te waarborgen. Het Prinses Christina Concours verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. We gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Beveiliging

Op pagina’s waar je gegevens invult op onze website maken we gebruik van een beveiligde verbinding met versleuteling.

Websitebezoek

Wanneer je onze website bezoekt, ontvangen we gegevens, zoals bijvoorbeeld cookies. We gebruiken deze om meer inzicht te krijgen in onze relaties, onze website en (het effect van) onze activiteiten. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, zodat we de werking van de website kunnen analyseren. We gebruiken die gegevens om onze website te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken mee samen te stellen en om de populariteit van verschillende onderdelen op onze website te meten.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, ook door derden die via ons zijn ingeschakeld.

Bewaartermijnen en inzage

We bewaren je gegevens in ons systeem zodat we contact met je kunnen blijven onderhouden. Gegevens die we niet meer nodig hebben, verwijderen we. Je hebt het recht om de gegevens te bekijken die we van je hebben. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen via info@kiesjeinstrument.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy kun je je pasfoto en Burgerservicenummer zwart maken.

Verstrekking aan derden

We verstrekken je gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vragen

Laat het ons horen als je vragen en/of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring. Je kunt ons bereiken via info@kiesjeinstrument.nl.